CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA

 XVR4104C 4 kênh
Giá: 1.560.000VNĐ
 VDT 2700 2M 4 kênh
Giá: 1.660.000VNĐ
 XVR4108C 8 kênh
Giá: 2.150.000VNĐ
VDT 2700 2MF 4 kênh
Giá: 1.860.000VNĐ
 XVR4116HS 16 kênh
Giá: 4.100.000VNĐ
3600 2M 8 kênh
Giá: 2.270.000VNĐ
VDT 3600 2MF 8 kênh
Giá: 2.950.000VNĐ
 VDT 4500 2M 16 kênh
Giá: 4.900.000VNĐ
XVR5104C-4M
Giá: 3.150.000VNĐ
VDT 4500 2MF 16 kênh
Giá: 5.500.000VNĐ
Đầu ghi hình DS-7104HGHI-F1
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT
Giá: 1.480.000VNĐ
Đầu  ghi hình KX-8104D6
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT
Giá: 2.890.000VNĐ
  • Hotline 0937 25 1919
  • Kinh Doanh 0976 233 226
  • Kỹ Thuật 0846 378 378
  • Báo hư 08 1800 0038
  • Kế toán 0975 233 226
  • Tổng đài CSKH toàn quốc 24/7 028 3636 0726